Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od 1997 roku. Celem konkursu jest...
Od 1997 roku Instytut jest organizatorem i współorganizatorem konkursów plastycznych poświęconych problematyce bezpiecznych zachowań...
Pozostałe konkursy
"

Konkursy fotograficzne
Konkurs wpisuje się w działania prowadzone w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego, organizowanej w latach 2008-2014 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy.

"

Konkurs IEA/JOSE na najlepszy artykuł
The award is giwen every 3 years to the author (or authors) of the best paper published in the International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) since previous award. The paper must adhere to the requirements of good science...

"

Konkurs dla młodych twórców filmów i nagrań wideo
Zapraszamy wszystkich młodych twórców filmów i nagrań wideo do udziału w konkursie na nagranie wideo "Bezpieczny strart... Młody europejski filmowiec roku" Realizowanego w ramach polskiej edycji kampani informacyjnej...

     
 

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

 

Wyniki poprzednich edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.