Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydawnictwa

Bazy danych i programy

 
Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
DOBÓR

DOBÓR - Komputerowy System Doboru Środków Ochrony Indywidualnej

Moduł DOBÓR systemu STER umożliwia zautomatyzowane dobieranie środków ochrony indywidualnej dla pracowników, stosownie do zagrożeń zawodowych związanych z czynnikami szkodliwymi występującymi na ich stanowiskach pracy.
Dobierany jest sprzęt zapewniający maksymalny stopień ochrony przed określonym zagrożeniem zawodowym.


Moduł DOBÓR może pracować jako niezależny program lub może być wykorzystywany łącznie z systemem STER.

Moduł doboru środków ochrony indywidualnej, DOBÓR adresowany jest do pracowników służb bhp pracujących w dużych i średnich zakładach pracy, producentów, dystrybutorów środków ochrony indywidualnej oraz inspektorów bhp.

Kompleksowe ujęcie wszystkich podstawowych czynników szkodliwych oraz grup środków ochrony indywidualnej czyni z programu użyteczne narzędzie wspomagające działanie służb bhp. Ponadto, zawarte w systemie pomocy tekstowej programu informacje dotyczące parametrów ochronnych, obszaru stosowania poszczególnych typów środków ochrony indywidualnej oraz ich metod doboru stanowią kompendium wiedzy na temat tych środków.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod telefonem:  
(+48 022) 623 36 79, 623 36 80, 623 36 81 lub 623 46 25.

 
Zobacz także

Dodatkowe informacje o funkcjonowaniu modułu DOBÓR systemu STER w zakresie automatycznego dobierania środków ochrony indywidualnej

zobacz