Hałas
Hałas
 
Witamy w serwisie „Bezpieczniej” - wspomagającym prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych.
Mamy nadzieję, że udostępniona tu wiedza, na którą składają się informacyjne materiały merytoryczne, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne oraz narzędzia komputerowe, ułatwi podejmowanie skutecznych działań ukierunkowanych na eliminację zagrożenia HAŁASEM oraz złagodzenie skutków ich szkodliwego oddziaływania na człowieka.
       
     
 
Drgania mechaniczne
Drgania mechaniczne
 
Witamy w serwisie „Bezpieczniej” - wspomagającym prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych.
Mamy nadzieję, że udostępniona tu wiedza, na którą składają się informacyjne materiały merytoryczne, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne oraz narzędzia komputerowe, ułatwi podejmowanie skutecznych działań ukierunkowanych na eliminację zagrożenia DRGANIAMI MECHANICZNYMI oraz złagodzenie skutków ich szkodliwego oddziaływania na człowieka.
       
     
 
Pola EM
Pola EM
 
Witamy w serwisie „Bezpieczniej” - wspomagającym prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych.
Mamy nadzieję, że udostępniona tu wiedza, na którą składają się informacyjne materiały merytoryczne, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne, ułatwi podejmowanie skutecznych działań ukierunkowanych na eliminację zagrożeń ELEKTROMAGNETYCZNYCH oraz złagodzenie skutków ich szkodliwego oddziaływania na człowieka.
       
     
 
Elektryczność statyczna
Elektryczność statyczna
 
Witamy w serwisie „Bezpieczniej” - wspomagającym prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych.
Mamy nadzieję, że udostępniona tu wiedza, na którą składają się informacyjne materiały merytoryczne, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne, ułatwi podejmowanie skutecznych działań ukierunkowanych na eliminację zagrożenia ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ oraz złagodzenie skutków jej szkodliwego oddziaływania na człowieka.
       
     
 
Nielaserowe promieniowanie optyczne
Nielaserowe promieniowanie optyczne
 
Witamy w serwisie „Bezpieczniej” - wspomagającym prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych.
Mamy nadzieję, że udostępniona tu wiedza, na którą składają się informacyjne materiały merytoryczne, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne, ułatwi podejmowanie skutecznych działań ukierunkowanych na eliminację zagrożenia NIELASEROWYM PROMIENIOWANIEM OPTYCZNYM oraz złagodzenie skutków ich szkodliwego oddziaływania na człowieka.
       
     
 
Mikroklimat
Mikroklimat
 
Witamy w serwisie „Bezpieczniej” - wspomagającym prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych.
Mamy nadzieję, że udostępniona tu wiedza, na którą składają się informacyjne materiały merytoryczne, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne oraz narzędzia komputerowe, ułatwi podejmowanie skutecznych działań ukierunkowanych na eliminację zagrożenia MIKROKLIMATEM oraz złagodzenie skutków ich szkodliwego oddziaływania na człowieka.
       
     
 
 
Biblioteka CIOP-PIB
 
 
Materiały merytoryczne
   
Materiały merytoryczne

Zagrożenia życia i zdrowia, system prawnej ochrony, źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia oraz wiele innych materiałów.
 
Materiały szkoleniowe
   
Materiały szkoleniowe

Bogate zbiory materiałów szkoleniowych w plikach PDF oraz prezentacje multimedialne.
 
Narzędzia komputerowe
   
Narzędzia komputerowe

Wspomaganie identyfikacji rodzaju i poziomu zagrożeń związanych z czynnikiem fizycznym oraz wybór i planowanie
 
Co nowego
   
Ostatnio dodane (grudzień 2013)

Meteriały szkoleniowe w plikach PDF oraz prezentacje multimedialne we wszystkich działach serwisu.