Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

   Profil działalności pracowni:

 
 
Podejmowane w pracowni prace naukowo  badawcze dotyczą badania i doskonalenia metod zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ich zakres tematyczny obejmuje:

 • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • badanie przyczyn wypadków przy pracy.

Wyniki wykonanych w pracowni prac naukowo-badawczych stały się podstawą do opracowania norm krajowych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zasad oceny ryzyka zawodowego.

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pęciłło M., Szczygielska A., Pucuła P.: Wdrażanie programu modyfikacji zachowań niebezpiecznych „PATRZ” w Grupie Ożarów S.A., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 3(546), s. 15-17
 • Cempel C., Tabaszewski M., Ordysiński S.: Allometric scaling and accidents at work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 173-178
 • Pęciłło M.: The concept of resilience in OSH management: a review of approaches, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 291-300
 • Pawłowska Z.: Using lagging and leading indicators for the evaluation of occupational safety and health performance in industry, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 284-290
 • Pawłowska Z.: Elektroniczne i klasyczne metody wewnętrznego komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 10-13
 • Pęciłło M.: Resilience engineering – nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 9, s. s. 8-10
 • Pęciłło M.: Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 8-10
 • Pęciłło M.: Selected aspects of absence at work and work-related health problems in Polish enterprises, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 268-275
 • Skład A.: Przegląd czynników organizacyjnych istotnych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 17-21
 • Antoniak M.: Działania w obszarze zarządzania wiedzą z zakresu bhp w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 14-18
 • Ordysiński S.: Wiek, staż pracy oraz stan zdrowia jako czynniki wpływające na percepcję zagrożeń związanych z pracą, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 16-19
 • Pęciłło M.: Zarządzanie absencją chorobową w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań europejskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 13-16
 • Pęciłło-Pacek M.: Zależność pomiędzy absencją chorobową pracowników produkcyjnych a psychospołecznym środowiskiem pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 14-17
 • Ordysiński S. : Częstość wypadków przy pracy a wiek i staż poszkodowanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 22-26
 • Ordysiński S. : Statystyczna analiza wypadków przy pracy wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 6 (501) , s. 18-21
 • Pawłowska Z., Antoniak M. : Percepcja zagrożeń związanych z pracą a wiek pracownika , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 12-15
 • Pawłowska Z., Ordysiński S. : Zastosowanie wskaźników wynikowych i wiodących do oceny skuteczności zarządzania bhp w przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12 (507) , s. 16-18
 • Pęciłło M., : Szacowanie ukrytych kosztów absencji chorobowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 13-15
 • Pęciłło M., Antoniak M. : Absencja chorobowa związana z pracą - co o niej wiemy? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 16-18
 • Pęciłło M., Pawłowska Z., Antoniak M., Grabowski A.: Skłonność pracowników i kadry zarządzającej do ponoszenia kosztów na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 7-9
 • Antoniak M. : Przegląd badań warunków pracy z wykorzystaniem ocen subiektywnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 11 (494) , s. 17-21
 • Pawłowska Z. : Wskaźniki do oceny skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 8 (491) , s. 32-34
 • Pęciłło M.: Results of implementing programmes for modifying unsafe behaviour in Polish companies, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 4, s. 473-485
 • Antoniak M. : Warunki pracy w Polsce na tle krajów UE - wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 26-28
 • Ordysiński S. : Analizy wybranych danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 32-35
 • Pawłowska Z. : Strategia UE na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy - ocena wyników metodą Scoreboard , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 20-23
 • Pawłowska Z. : Wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a jakość życia w pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 16-18
 • Pęciłło M.: Programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych - wyniki wdrażania w wybranych polskich przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 9-11
 • Pęciłło M., : Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu norm SA i ISO , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474) , s. 19-21
 • Pawłowska Z. : Wdrażanie w przedsiębiorstwach wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 28-31
 • Pawłowska Z. : Zarządzać bezpieczeństwem to przewidywać zagrożenia , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 42-43
 • Pęciłło M., : Skuteczność programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych - doświadczenia zagranicznych przedsiębiorstw , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 16-19
 • Podgórski D. : The Use of Tacit Knowledge in Occupational Safety and Health Management Systems, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 3, s. 283–310
 • Rzepecki J. : Badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (3) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 12-15
 • Karwowski M., Pawłowska K. : Klimat dla kreatywności w miejscu pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2 (449) , s. 18-20
 • Karwowski M., Pawłowska K. : Style przywództwa w motywowaniu do twórczej pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4 (451) , s. 16-19
 • Pawłowska Z. : System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wpływ na partycypację bezpośrednią , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448) , s. 13-15
 • Pawłowska Z. : Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a wdrażanie działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 11 (458) , s. 19-21
 • Koradecka D., Bugajska J., Pawłowska Z. : Merytoryczne przesłanki do projektu ustawy o emeryturach pomostowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 2-6
 • Pawłowska Z. : Ocena skuteczności działań w zakresie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2 (425) , s. 8-10
 • Drygała M., Pietrzak L.: Wdrażanie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w systemach jakości, Q Jakości, 2003, 4
 • Dudka G.: Rejestrowanie i analiza wydarzeń wypadkowych bezurazowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 5
 • Pietrzak L.: Modelowanie wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 10
 • Pietrzak L.: Modelowanie wypadków przy pracy (cz 2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 5
 • Pietrzak L.: Ryzyko zawodowe i zasady jego oceny cz 2, Serwis prawno pracowniczy, 2002, 16
 • Pietrzak L.: Occupational risk assessment according to requirements of Polish standard, XVI Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Wiedeń 2002, 2002
 • Pietrzak L.: Przykład oceny szkodliwości procesu technologicznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1
 • Pietrzak L.: Modelowanie wypadków przy pracy (cz 1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 4
 • Pietrzak L.: Ocena ryzyka zawodowego, Wydawnictwo Biblioteka Pracownicza, 2002, 139
 • Pietrzak L.: Ryzyko zawodowe i zasady jego oceny cz 1, Serwis prawno pracowniczy, 2002, 14
 • Pietrzak L.: Ryzyko zawodowe i zasady jego oceny cz 3, Serwis prawno pracowniczy, 2002, 18
 • Pawłowska Z. , Pietrzak L.: Ocena ryzyka zawodowego według wymagań polskiej normy PN-N-18002, materiały konferencji - Risk Analysis and Safety Management of Technical Systems”, Gdynia – Gdańsk 25-27.06.2001, 2001
 • Pietrzak L.: Jak analizować wypadki - Transport zawsze groźny, Atest, 2001, 8
 • Pietrzak L.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Wyd. 3 poprawione, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pietrzak L.: Ocena szkodliwości procesów technologicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001
 • Podgórski D., Pęciłło M., Dudka G.: Modelowanie i analiza ekonomiczna procesów w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Materiały III Krajowej Konferencji: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie), Brak, Kielce, 2001
 • Podgórski D., Pęciłło M., Dudka G.: Procesowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności (Safety and Reliability International Conference) KONBIN 2001), Brak, Szczyrk, 2001
 • Pawłowska Z. , Pietrzak L.: Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy według wymagań polskiej normy PN-N-18002, materiały konferencji - Promocja zdrowia 2000 w twoim miejscu pracy” Œwieradów – Zdrój 26-28 0.4. 2000, 2000
 • Pawłowska Z., Pietrzak L.: Ogólne zasady oceny szkodliwości procesów technologicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 3
 • Pietrzak L.: Jak analizować wypadki - śmierć podczas pomiarów geodezyjnych, Atest, 2000, 7
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Oferta Pracowni:

 • konsultacje dotyczące wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania BHP analizy przyczyn wypadków przy pracy
 • wstępne przeglądy i audyty systemów zarządzania BHP
 • analizy kosztów i korzyści BHP
 
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Interpretacja definicji pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w oparciu o orzecznictwo WSA, NSA i SN
Kierownik projektu - dr Barbara Krzyśków
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie internetowego serwisu informacyjnego o wypadkach przy pracy i warunkach pracy
Kierownik projektu - mgr Szymon Ordysiński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Innowacyjne metody komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierownik projektu - dr inż. Zofia Pawłowska
Wykonawcy -
zobacz więcej