Pracownia Ochron Oczu i Twarzy
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - O Pracowni

   Główne kierunki działalności Pracowni Ochron Oczu i Twarzy:

 
 • prowadzenie prac naukowo badawczych związanych z opracowywaniem metod i stanowisk do badań sprzętu ochrony oczu i twarzy,
 • ustalanie wymagań dotyczących parametrów ochronnych i użytkowych sprzętu ochrony oczu i twarzy stanowiących podstawę oceny tych wyrobów pod względem bezpieczeństwa,
 • opracowywanie programów komputerowych wspomagających dobór środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy,
 • opracowywanie nowych wzorów środków ochrony indywidualnej, o wysokich parametrach użytkowych, spełniających wymagania Polskich Norm zharmonizowanych z normami europejskimi oraz doskonalenie istniejących rozwiązań konstrukcyjnych tych ochron,
 • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla potrzeb działalności edukacyjnej CIOP,
 • prowadzenie konsultacji dla użytkowników, pracodawców, producentów i dystrybutorów oraz inspektorów bhp z zakresu ochron oczu i twarzy,
 • wykonywanie ekspertyz dla zakładów pracy dotyczących doboru sprzętu ochrony oczu i twarzy do poszczególnych stanowisk pracy,
 • badania laboratoryjne sprzętu ochrony oczu i twarzy dla potrzeb certyfikacji.
 • Badani wypadków przy pracy z udziałem środków ochrony indywidualnej dla potrzeb profilaktyki

Kierownik Pracowni
dr inż Grzegorz Owczarek
tel. (+48 042) 6480239,
fax: (+48 042) 6480241,
e-mail: growc@ciop.lodz.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Gralewicz G., Owczarek G., Kubrak J.: Analysis of the selected mechanical parameters of coating of filters protecting against hazardous infrared radiation, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, vol. 23, 1, s. 105-109
 • Podgórski D., Majchrzycka K., Dąbrowska A., Gralewicz G., Okrasa M.: Towards a conceptual framework of OSH risk management in smart working environments based on smart PPE, ambient intelligence and the Internet of Things technologies, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, vol. 23, 1, s. 1-20
 • Gralewicz G., Owczarek G.: Analysis of the selected optical parameters of filters protecting against hazardous infrared radiation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 305-309
 • Owczarek G., Gralewicz G., Skuza N., Jurowski P.: Light transmission through intraocular lenses with or without yellow chromophore (blue light filter) and its potential influence on functional vision in everyday environmental conditions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 1, s. 66-70
 • Wójcik P., Irzmańska E.: Podnoski ochronne stosowane w obuwiu chroniącym przed urazami mechanicznymi , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 6, s. 17-20
 • Owczarek G., Gralewicz G.: Sposób prezentacji graficznej informacji wyświetlanych, w modelu rzeczywistości wzbogaconej zintegrowanym, z przyłbicą spawalniczą, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2014, 264, s. 15-29
 • Sójka-Ledakowicz J., Lewartowska J., Bartkowiak G., Owczarek G.: Nowe certyfikowane środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem nadfioletowym, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 5, s. 35-40
 • Pościk A.: Determining Ultraviolet Degradation of High-Visibility Warning Clothing With Photochromic Indicators, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 1, s. 79-86
 • Pościk A.: Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1, s. 10-12
 • Gralewicz G., Łężak K., Majchrzycka K.: Koncepcja systemu monitorowania czasu użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6, s. 23-25
 • Gralewicz G., Owczarek G., Kubrak J.: Interferencyjne filtry zabezpieczające przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym na gorących stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5, s. 12-15
 • Gralewicz G., Owczarek G., Kubrak J.: Interferencyjne filtry blokujące szkodliwe promieniowanie podczerwone na gorących stanowiskach pracy, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, zeszyt 256, s. 23-35
 • Owczarek G.: Nowe technologie w spawalniczych środkach ochrony oczu i twarzy, PROMOTOR, 2012, 10, s. 24-28
 • Owczarek G., Bartkowiak G., Wolska A., Gralewicz G.: Nowa metody oceny barierowości materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed szkodliwym sztucznym promieniowaniem nadfioletowym, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, 255, s. 109-123
 • Owczarek G., Jurowski P.: Metodyka pomiaru i ocena charakterystyk przepuszczania promieniowania optycznego soczewek wewnątrzgałkowych eksplantowanych z powodu zjawiska glistening, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, 255, s. 201-211
 • Owczarek G., Strawiński T.: Rola inspektora ds. bezpieczeństwa, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, 260, s. 129-142
 • Owczarek G., Wolska A., Bartkowiak G. : Ocena skuteczności oraz dobór materiałów barierowych używanych do produkcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem nadfioletowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 18-21
 • Gralewicz G., M. Jachowicz, Baszczyński K.: System elektronicznego monitoringu parametrów środków ochrony indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12, s. 16-18
 • Pościk A. : Indykacja degradacji materiałów polimerowych za pomocą barwników fotochromowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 6 (465) , s. 26-29
 • Gralewicz G., Więcek B.: Active Thermography in Qualitative Evaluation of Protective Materials, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 4, s. 363–371
 • Pościk A., Wandelt B.: A fast-switching optical filter using the photochromic properties of spirobenzopyranoindoline solutions, Synthetic Metals, 2009, 159, s. 723-728
 • Pościk A.. Wandelt B.: Application of photochromic dye in arrangement of automatic welding filter, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, Vol 15. No.3, s. 211-215
 • Gralewicz G., Więcek B. : Lokalizacja obszarów nieciągłości materiału ochronnego - symulacje komputerowe i badania eksperymentalne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 12-15
 • Owczarek G., Wolska A. : Aspekty bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń laserowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 2-05
 • Olbrycht R., Więcek B., Gralewicz G., Świątczak T., Owczarek G.: Comparison of Fourier and wavelet analyses for defect detection in lock-in and pulse phase thermography, QIRT Journal, 2007, 4 – N° 2/2007, s. 219-232
 • Owczarek G., Łężak K., Gralewicz G.: Koncepcja systemu monitorowania wybranych parametrów fizjologicznych podczas pracy w odzieży strażackiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 9/2007, s. 8-10
 • Gralewicz G., Owczarek G., Świątczak T., Więcek B.: Thermal model of multilayer structure for NDT thermal parameters evaluation, 8th Conference on Quantitive Infrared Thermography, 2006
 • Gralewicz G., Owczarek G., Więcek B.: Analytical-numerical model for the detection of structural defects by lock-in termography, Problemy Eksploatacji, 2006, 2/2006, s. 65-79
 • Gralewicz G., Owczarek G., Więcek B., Tomalczyk K.: Optical and ultrasound lock-in thermography systems for detection of structural defects, Problemy Eksploatacji, 2006, 4/2006, s. 129-136
 • Jurowski P., Gos R., Kusmierczyk J., Owczarek G., Gralewicz G.: Quantitative thermographic analysis of viscoelastic substances in experimental study in rabbits, Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2006, 32, s. 137-140
 • Owczarek G., Gralewicz G.: Promieniowanie podczerwone - zagrożenia i ochrona, Ochrona oczu i twarzy. Problemy zagrożeń promieniowaniem podczerwonym i temperaturowym, Targi SAWO, 2006
 • Owczarek G., Leśnikowski J., Łeżak K., Lewandowski P.: Systemy komunikacji bezpośredniej pomiędzy odzieżą strażacką a Centrum monitorowania na szczeblu interwencyjnym, Konferencja Naukowo –Techniczna "Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym", 2006
 • Pościk A.. Kubrak J., Włodarski L.: Barwniki fotochromowe, interferencja światła i automatyczne filtry spawalnicze, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2006, 228, s. 155-166
 • Gralewicz G., Owczarek G., Więcek B.: Investigations of Single and Multilayer Structures Using Lock-In Thermography - Possible Applications, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, Vol. 11, No. 2, s. 211–215
 • Gralewicz G., Wiecek B., Owczarek G.: Zastosowanie termografii w badaniach nieniszczących, Zeszyty Elektroniki, Politechnika Łódzka, 2005, 9, s. 31-61
 • Jurowski P., Gos R., Owczarek G., Gralewicz G.: Corneal endothelium cells protection against thermal injury: influence of ophthalmic viscoelastic substances in experimental study on rabbits, European Journal of Opthalmology, 2005, 15, s. 674 - 679
 • Jurowski P., Owczarek G., Gralewicz G.: Application of thermovision in the assessment of thermal prosperities ophthalmic viscoelastic substances, 27th Annual International Conference IEEE Engineering in Medicine and Biology (EMBS), Szanghaj, Chiny, 2005
 • Pościk A.: Research on PPE selection and use in small and medium sized enterprises, Work Environment Research Report, 2005, 16, s. 55-64
 • Owczarek G.: Spawalnicze środki ochrony oczu i twarzy, PROMOTOR, 2001, 9, s. 26-28
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Ochron Oczu i Twarzy
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Grzegorz Owczarek (42) 648-02-39 growc[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   techn. Krzysztof Płachta - krpla[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Adam Pościk - adpos[at]ciop.lodz.pl
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - Oferta

Podstawowy zakres działalności Pracowni Ochron Oczu i Twarzy CIOP umożliwia prowadzenie pełnych badań parametrów optycznych (patrz tabela 1) i nieoptycznych (patrz tabela 2) wszystkich ochron oczu i twarzy. Badania te prowadzone są na unikatowych stanowiskach badawczych (akredytowanych przez PCBC) i umożliwiają ocenę parametrów ochronnych środków ochrony oczu i twarzy dla potrzeb certyfikacji.
Pracownia zajmuje się również prowadzeniem prac z zakresu doboru sprzętu ochrony oczu i twarzy do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
Wykonywane są także ekspertyzy oraz konsultacje dla potrzeb przemysłu z zakresu stosowania ochron oczu i twarzy.

Wyposażenie Pracowni umożliwia ponadto badania:

 • współczynników przepuszczania, odbicia oraz absorpcji wszystkich materiałów optycznych, przy wykorzystaniu analizy spektrofotometrycznej
  (Badania prowadzone są przy wykorzystaniu spektrofotometru typu CARY 5E, firmy Varian, wyposażonego w zestaw unikatowych przystawek: m.in. kulę całkującą, zestaw Peltiera, przystawkę do badania współczynników odbicia pod różnymi kątami od 20° do 70°);
 • temperatury na powierzchni materiałów metodą termograficzną w zakresie temperatur od -10°C do 450°C, z dokładnością do 0,1°C
  (Pomiary przeprowadzane są przy zastosowaniu termokamery typu THERMAL CAM 290 firmy Inframetric).

Tabela 1. Badane parametry optyczne służące do oceny ochron oczu i twarzy (znak „+” oznacza, że dla danej ochrony należy badać wymieniony parametr)

Rodzaje ochron oczu i twarzy

Badany parametr Wymagania normy okulary gogle osłony twarzy siatkowe gogle, okulary i osłony twarzy
Moc optyczna PN-EN 166

+

+

+

 
Moc sferyczna PN-EN 166

+

+

+

 
Moc astygmatyczna PN-EN 166

+

+

+

 
Moc pryzmatyczna PN-EN 166

+

+

+

 
Różnica mocy pryzmatycznych PN-EN 166

+

+

+

 
Współczynnik przepuszczania światła PN-EN 166

+

+

+

+

Zmienność współczynnika przepuszczania światła PN-EN 166

+

+

 

+

Rozproszenie światła PN-EN 166

+

+

+

 
Widmowy współczynnik przepuszczania nadfioletu PN-EN 169
PN-EN 170

+

+

+

 
Średni widmowy współczynnik przepuszczania podczerwieni PN-EN 169
PN-EN 171

+

+

+

 
Widmowe współczynniki przepuszczania PN-EN 207
PN-EN 208

+2)

+2)

   
Pole widzenia PN-EN 166

+

+

 

+

Jakość materiału optycznego i jego powierzchni PN-EN 166

+

+

+

 

Rodzaje ochron oczu i twarzy c. d.

Badany parametr Wymagania normy przyłbice i tarcze spawalnicze szybki ochronne filtry optyczne
Moc optyczna PN-EN 166  

+

+

Moc sferyczna PN-EN 166  

+

+

Moc astygmatyczna PN-EN 166  

+

+

Moc pryzmatyczna PN-EN 166  

+

+

Różnica mocy pryzmatycznych PN-EN 166  

+

+1)

Współczynnik przepuszczania światła PN-EN 166  

+

+

Zmienność współczynnika przepuszczania światła PN-EN 166  

+

+

Rozproszenie światła PN-EN 166  

+

+

Widmowy współczynnik przepuszczania nadfioletu PN-EN 169
PN-EN 170
   

+

Średni widmowy współczynnik przepuszczania podczerwieni PN-EN 169
PN-EN 171
   

+

Widmowe współczynniki przepuszczania PrPN-EN 207
PrPN-EN 208
   

+1)

Pole widzenia PN-EN 166

+

   
Jakość materiału optycznego i jego powierzchni PN-EN 166  

+

+

1) Wymaganie dotyczy niektórych filtrów optycznych
2) Wymaganie dotyczy filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym

Tabela 2 Badane parametry nieoptyczne służące do oceny ochron oczu i twarzy (znak „+” oznacza, że dla danej ochrony należy badać wymieniony parametr)

Rodzaje ochron oczu i twarzy

Badany parametr Wymagania normy okulary gogle osłony twarzy siatkowe gogle, okulary i osłony twarzy przyłbi-ce i tarcze spawal-nicze
szybki och-ronne
filtry opty-czne
Minimalna odporność na obciążenie dynamiczno -statyczne PN-EN 166        
Podwyższona odporność na uderzenie stalową kulką o masie 43 g z prędkością 5,1 m/s PN-EN 166

+

+

+

+

Podwyższona odporność na uderzenie stalową kulką o masie 0,86 g z prędkością 12 m/s PN-EN 166

+

+

+

+

Odporność na uderzenie o niskiej energii z prędkością 45 m/s PN-EN 166

+

+

+

 
Odporność na uderzenie o średniej energii z prędkością 120 m/s PN-EN 166  

+

+

   
 
 
Odporność na uderzenie o wysokiej energii z prędkością 190 m/s PN-EN 166    

+

   
 
 
Odporność na podwyższoną temperaturę PN-EN 166

+

+

+

+

Odporność na palenie się PN-Z-69160 :1976        

+


 
 
Odporność na zapalenie PN-EN 166

+

+

+

+

+


+


+

Odporność na korozję PN-EN 166

+

+

+

+

Odporność na promieniowanie nadfioletowe PN-EN 166

+

+

+

 
Odporność na promieniowanie laserowe PrPN-EN 207
PrPN-EN 208

+

+

   
Odporność na zamglenie (zaroszenie)1) PN-EN 166          

+


 
Odporność na uszkodze-nie mechani-czne PN-EN 175        

+


 
 
Odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki (odporność na ścieranie) PN-EN 166        
Odporność na przenikanie gorących ciał stałych PN-EN 166  

+

+

 

+


+


+

Odporność na przywieranie stopionego metalu PN-EN 166  

+

+

 
Odporność na promieniowanie cieplne PrPN-EN 1731      

+

Odporność na dezynfekcję i czyszczenie PN-EN 166

+

+

+

+

Ochrona przed kroplami cieczy PN-EN 166  

+

     
 
 
Ochrona przed rozbryzgami cieczy PN-EN 166    

+

 
Ochrona przed grubymi cząstkami pyłu PN-EN 166  

+

     
 
 
Ochrona przed gazami i drobnymi cząstkami pyłu PN-EN 166  

+

     
 
 
Ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego PN-EN 166    

+

 
Czas przełączania PN-EN 379        
Izolacyjność elektryczna PN-EN 175        
Światło- szczelność PN-EN 175        

+


 
 
Odporność na zmianę wymiarów po zanurzeniu w wodzie PN-EN 175        

+


 
 

Rodzaje ochron oczu i twarzy c. d.

Badany parametr Wymagania normy przyłbice i tarcze spawalnicze szybki ochronne filtry optyczne
Minimalna odporność na obciążenie dynamiczno -statyczne PN-EN 166  

+

+

Podwyższona odporność na uderzenie stalową kulką o masie 43 g z prędkością 5,1 m/s PN-EN 166

+

+

+

Podwyższona odporność na uderzenie stalową kulką o masie 0,86 g z prędkością 12 m/s PN-EN 166      
Odporność na uderzenie o niskiej energii z prędkością 45 m/s PN-EN 166      
Odporność na uderzenie o średniej energii z prędkością 120 m/s PN-EN 166      
Odporność na uderzenie o wysokiej energii z prędkością 190 m/s PN-EN 166      
Odporność na podwyższoną temperaturę PN-EN 166

+

+

+

Odporność na palenie się PN-Z-69160 :1976

+

   
Odporność na zapalenie PN-EN 166

+

+

+

Odporność na korozję PN-EN 166

+

   
Odporność na promieniowanie nadfioletowe PN-EN 166  

+

+

Odporność na promieniowanie laserowe PrPN-EN 207
PrPN-EN 208
   

+

Odporność na wilgoć PN-Z-69160 :1976

+

   
Odporność na zamglenie (zaroszenie) 1) PN-EN 166  

+

 
Odporność na uszkodzenie mechaniczne PN-EN 175

+

   
Odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki (odporność na ścieranie) PN-EN 166  

+

 
Odporność na przenikanie gorących ciał stałych PN-EN 166

+

+

+

Odporność na przywieranie stopionego metalu PN-EN 166

+

+

+

Odporność na promieniowanie cieplne PrPN-EN 1731      
Odporność na dezynfekcję i czyszczenie PN-EN 166

+

+

+

Ochrona przed kroplami cieczy PN-EN 166      
Ochrona przed rozbryzgami cieczy PN-EN 166      
Ochrona przed grubymi cząstkami pyłu PN-EN 166      
Ochrona przed gazami i drobnymi cząstkami pyłu PN-EN 166      
Ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego PN-EN 166      
Czas przełączania PN-EN 379    

+2)

Izolacyjność elektryczna PN-EN 175

+

   
Światło- szczelność PN-EN 175

+

   
Odporność na zmianę wymiarów po zanurzeniu w wodzie PN-EN 175

+

   

1) Parametr nie jest wyznaczany w Pracowni Ochron Oczu i Twarzy
2) Wymaganie dotyczy automatycznych filtrów spawalniczych

 
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie modelu filtru optycznego o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym, przeznaczonego do zastosowania w środkach ochrony oczu na stanowiskach zagrożonych niebezpiecznym promieniowaniem podczerwonym
Kierownik projektu - dr inż. Grzegorz Owczarek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Pakiet multimedialnych materiałów szkoleniowych dotyczących doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej dla pracowników
Kierownik projektu - dr inż. Grzegorz Owczarek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie kryteriów oceny okularów korekcyjnych o właściwościach ochronnych do wykorzystania przez ich producentów
Kierownik projektu - dr inż. Adam Pościk
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Artykuły
 
Maksymalizuj
Minimalizuj