Pracownia Odzieży Ochronnej
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Odzieży Ochronnej - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

  Prace naukowo-badawcze dotyczące:

 • opracowywania metod i stanowisk do badań odzieży ochronnej aktualnie zgodnych z wymaganiami norm europejskich.
 • ustalania wymagań dla parametrów właściwości ochronnych i użytkowych odzieży ochronnej zgodnych z Dyrektywą Europejską 89/656 EWG przeznaczonych do stosowania w warunkach zagrożenia zdrowia i życia pracowników
 • badania zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania odzieży ochronnej
 • opracowania nowych materiałów i wzorów odzieży ochronnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawę jej właściwości biofizycznych

  Konsultacje i doradztwo w zakresie:

 • doboru odzieży ochronnej do zagrożeń występujących w środowisku pracy
 • metod badań i wymagań w aspekcie certyfikacji odzieży ochronnej.

  Badania dla potrzeb certyfikacji odzieży ochronnej i roboczej.

 

Kierownik Pracowni
dr Grażyna Bartkowiak
tel. (+48 042) 648 02 32
fax: (+48 042) 678 19 15,
e-mail: grbar@ciop.lodz.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Podgórski D., Majchrzycka K., Dąbrowska A., Gralewicz G., Okrasa M.: Towards a conceptual framework of OSH risk management in smart working environments based on smart PPE, ambient intelligence and the Internet of Things technologies, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, vol. 23, 1, s. 1-20
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A.: Ergonomia środków ochrony indywidualnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 1, s. 27-29
 • Bartkowiak G., DąbrowskaA., Greszta A.: Komfort użytkowania odzieży ochronnej – wyniki badań ankietowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 18-21
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Krzemińska S.: Cisplatyna. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografi i cieczowej do oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 47-64
 • Łężak K.: Nowe wymagania wobec odzieży ostrzegawczej wprowadzone normą PN-EN ISO 20471:2013, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 6(525), s. 20-24
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Assessment of the human responses to the influence of personal liquid cooling system in the hot environment, International Journal of Clothing Science and Technology, 2014, 26, 2, s. 145-163
 • Dąbrowska A.: Program komputerowy do projektowania odzieży ciepłochronnej – założenia, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 9, s. 27-32
 • Dąbrowska A., Bartkowiak G., Okrasa M.: Funkcjonalizacja tekstyliów, i odzieży za pomocą stopów, z pamięcią kształtu, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 10, s. 32-36
 • Krzemińska S.: Permeation of chemical substances through polymeric materials under tension, Materials Testing, 2014, 56, 2, s. 118-124
 • Krzemińska S.: Odzież ochronna dla pracowników narażonych na intensywne oddziaływanie wody, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 8, s. 30-33
 • Krzemińska S. : Odporność błon polimerowych na działanie oleju mineralnego, Elastomery, 2014, 18, 1 , s. 16-22
 • Kurczewska A., Marszałek A., Okrasa M., Włodarczyk B.: Nowy system do pomiaru temperatury i wilgotności, w przestrzeni pododzieżowej, z rejestracją i bezprzewodową transmisją danych, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 4, s. 30-35
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Dąbrowska A. : Ubiór ciepłochronny o zróżnicowanej izolacyjności cieplnej dostosowanej do stref cieplnych użytkownika odzieży, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 1, s. 22-26
 • Sójka-Ledakowicz J., Lewartowska J., Bartkowiak G., Owczarek G.: Nowe certyfikowane środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem nadfioletowym, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 5, s. 35-40
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A. : Indywidualne układy chłodzące organizm podczas pracy w gorącym środowisku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 12-15
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Analysis of thermoregulation properties of PCM garments on the basis of ergonomic tests, Textile Research Journal, 2013, 83(2), s. 148-159
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Analysis of thermoregulation properties of PCM garments on the basis of ergonomic tests, Textile Research Journal, 2013, 83(2), s. 148-159
 • Krzemińska S., Rzymski W.M.: Thermodynamic affinity of elastomer – solvent system and barrier properties of elastomer materials, Acta Physica Polonica A, 2013, 124, 1 , s. 146-150
 • Majchrzycka K., Brochocka A., Łuczak A., Łężak K. : Ergonomics Assessment of Composite Ballistic Inserts for Bullet- and Fragment-Proof Vests , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 3, s. 387-396
 • Marszałek A., Bartkowiak G. : Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku – zasady projektowania i doboru , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 8-12
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A.: Assessment of the Thermoregulation Properties of Textiles with Fibres Containing Phase Change Materials on the Basis of Laboratory Experiments, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 2012, 1(90), s. 47-52
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A. : Analysis of thermoregulation properties of PCM garments on the basis of ergonomics tests, Textile Research Journal, 2012, 82(2), s. 148-159
 • Bartkowiak G., Frydrych I., Pawłowa M: Innovations in textile materials &protective clothing, Monograph, (W: Technical University of Lodz Press (ISBN 978-83-7283-493-5)), Brak, 2012
 • Bartkowiak G., Frydrych I., Pawłowa M: Innovations in clothing technology &measurement techniques, (W: Monograph Technical University of Lodz Press (ISBN 978-83-7283- 492-8)), Brak, 2012
 • Bartkowiak G., Marszałek A., Dąbrowska A. : Obciążenie cieplne pracowników w gorącym środowisku pracy i sposoby jego redukcji , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 28-32
 • Krzemińska S., Rzymski W.M.: Wpływ glinokrzemianów warstwowych na właściwości barierowe kauczuku butylowego, Polimery, 2012, 7-8, s. 53-59
 • Krzemińska S., Rzymski W.M.: Barrier properties of hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber composites containing modified layered aluminosilicates, Mater. Sc. Poland, 2012, 29, s. 285-291
 • Łężak K.: Wpływ temperatury ujemnej na przenikanie substancji chemicznych przez błony elastomerowe, Elastomery, 2012, 2/2012, s. 16-25
 • Bartkowiak G., Frydrych I. Chapter: Superabsorbents and their medical applications, Handbook of medical textiles, Edited by V Bartels, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2011, 100
 • Krzemińska S. : Odporność materiałów ochronnych na substancje chemiczne - metodyka badania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 32-34
 • Krzemińska S., Irzmańska E.: Zagrożenie olejami mineralnymi na stanowiskach pracy oraz nowe rozwiązania polimerowych materiałów ochronnych w wybranych środkach ochrony indywidualne, Medycyna Pracy, 2011, 62(4), s. 435–443
 • Krzemińska S., Rzymski W.M.: Effect of multiple exposure of solvents on protective properties of cured butyl rubber, Przemysł Chemiczny, 2011, 90/8, s. 1593-1597
 • Krzemińska S., Rzymski W.M.: Barrierity of Hydrogenated Butadiene-Acrylonitrile Rubber and Butyl Rubber After Exposure to Organic Solvents, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, Vol. 17, No. 1, s. 41–47
 • Kurczewska A: Odzież ochronna antyelektrostatyczna - wymagania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2/2011, s. 12-15
 • Łężak K. : Oddziaływanie gorących cząstek powstających podczas spawania na odzież ochronną - nowa metoda badania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 14-16
 • Owczarek G., Wolska A., Bartkowiak G. : Ocena skuteczności oraz dobór materiałów barierowych używanych do produkcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem nadfioletowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 18-21
 • Bartkowiak G: Influence of Undergarment Structure on the Parameters of the Microclimate under Hermetic Protective Clothing, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 2010, Vol. 18, No. 4 (81), s. 82-86
 • Bartkowiak G. : Kierunki rozwoju odzieży inteligentnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 18-22
 • Krzemińska S., Hrynyk R., Pietrowski P. : Możliwości zastosowania nanomateriałów w środkach ochrony indywidualnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 7-9
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Łężak K.: Physiological Effects of a Modification of the Construction of Impermeable Protective Clothing, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 1, s. 61-73
 • Kurczewska A. : Ocena odzieży przeznaczonej do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 14-16
 • Kurczewska A, Leśnikowski J. : Variable-Thermoinsulation Garments With a Microprocessor Temperature Controller, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2008, 14, 1, s. 77-87
 • Bartkowiak G., Marszałek A. : Użytkowanie nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej - komfort pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 22-25
 • Bartkowiak G.: Liquid sorption by nonwovens containing superabsorbent fibers, (W: Fibres and Textiles in Eastern Europe), Brak, 2006
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

W ramach akredytacji PCA Pracownia Odzieży Ochronnej wykonuje badania odzieży ochronnej i materiałów stosowanych do jej produkcji, szwów, połączeń, zamków oraz płaskich wyrobów włókienniczych.

 

Zakres akredytacji CIOP-PIB nr AB 038 uwzględniający badania wykonywane w Pracowni Odzieży Ochronnej znajduje się pod następującym linkiem

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Odzieży Ochronnej
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Grażyna Bartkowiak (42) 648-02-32 grbar[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   techn. Dariusz Błażejewski - dabla[at]ciop.lodz.pl
   mgr Alicja Czapska - alcza[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Anna Dąbrowska - andab[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Agnieszka Greszta aggre[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Sylwia Krzemińska - sykrz[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Krzysztof Łężak - krlez[at]ciop.lodz.pl
   Ewa Mieszek-Stupakiewicz - ewmie[at]ciop.lodz.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Aktywna odzież z materiałami z pamięcią kształtu (SMM) do ochrony pracowników przed czynnikami gorącymi
Kierownik projektu - dr inż. Grażyna Bartkowiak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena właściwości barierowych materiałów przeznaczonych na odzież i rękawice chroniące przed cytostatykami aplikowanymi w formie roztworów
Kierownik projektu - dr inż. Sylwia Krzemińska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie metodyki badań i oceny ergonomicznej nowych konstrukcji odzieży ochronnej, uwzględniającej jej funkcje i przewidywane warunki użytkowania
Kierownik projektu - dr inż. Grażyna Bartkowiak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Odzieży Ochronnej - Interesujące odnośniki

Strona w trakcie przygotowania