Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem z Wysokości
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości - O Pracowni

Profil działalności pracowni:

Pracownia ochron głowy i sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości zajmuje się szeroko pojętą problematyką związaną z ochroną człowieka w środowisku pracy w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości oraz ochrony głowy. Do najważniejszych aspektów działalności naukowo badawczej pracowni należą:

 
 • analiza teoretyczna i badania laboratoryjne zjawisk zachodzących podczas działania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz hełmów ochronnych,
 • prace teoretyczne i doświadczalne nad nowymi rozwiązaniami środków ochrony indywidualnej,
 • prace nad bezpieczniejszymi metodami stosowania środków ochrony indywidualnej,
 • opracowywanie wymagań i metod badań dla sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz hełmów ochronnych.

Drugą równie ważną grupą zadań pracowni są prace związane z prowadzeniem procesu oceny typu WE sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych. Prace te obejmują:

 • prowadzenie badań laboratoryjnych sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i hełmów ochronnych, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, dla potrzeb certyfikacji,
 • współudział w pracach grup pionowych zmierzających do ujednolicenia metod badań oraz certyfikacji stosowanych w notyfikowanych instytutach badawczych krajów Unii Europejskiej.

Pracownia bierze czynny udział w pracach normalizacyjnych w zakresie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych, które są koordynowane przez Komisję Problemową PKN nr 21 d.s. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników. Prace te obejmują przede wszystkim:

 • tłumaczenie i wprowadzanie do stosowania w Polsce nowych norm europejskich,
 • współudział w tworzeniu norm ISO i EN,
 • nowelizację istniejących norm.
 

Kierownik Pracowni
dr inż. Krzysztof Baszczyński
tel. (+48 042) 648 02 29 lub 648 02 21 wew. 29,
fax: (+48 042) 648 02 22,
e-mail: krbas@ciop.lodz.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Baszczyński K.: Konstrukcja, podstawowe wymagania i metody badań urządzeń kotwiczących umożliwiających przemieszczanie się pracownika na stanowiskach pracy na wysokości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 13-17
 • Jachowicz M.: Corrosion of connectors used in equipment protecting against falls from a height, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 318-329
 • Baszczyński K.: The effect of temperature on the capability of industrial safety helmets to absorb impact energy, online 12.06.2014 http://dx.doi.org/101016/j.ergfailanal.2014.07.006, Engineering Failure Analysis, 2014
 • Baszczyński K.: Metoda i stanowisko do badania pochłaniania energii uderzenia poruszającego się obiektu przez przemysłowe hełmy ochronne, Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 2, s. 090-093
 • Baszczyński K.: Równoczesne stosowanie przemysłowych hełmów ochronnych z innymi środkami ochrony indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 18-21
 • Baszczyński K.: Modeling performance during fall arrest of selected textile elements of personal protective equipment protecting against falls from a height, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 4(100), s. 130-136
 • Baszczyński K. : Samodzielna kontrola stanu technicznego zatrzaśników w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 16-19
 • Baszczyński K. : Sprawdzanie stanu technicznego uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 27-30
 • Jachowicz M.: Właściwości elektrostatyczne wybranych środków ochrony indywidualnej w aspekcie zagrożenia wybuchowego, Journal of Sustainable Mining, 2013, 12, 1, s. 27-33
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : Ocena podzespołów łącząco-amortyzujących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w warunkach dynamicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 11 (494) , s. 22-25
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : The Effect of the Use of Full Body Harnesses on Their Protective Properties, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 4, s. 435–446
 • Baszczyński K., Jachowicz M. : Corrosion of Retractable Type Fall Arresters, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 3, s. 265-275
 • Baszczyński K.: Hełmy ochronne jako zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi w środowisku pracy., Praca i Zdrowie, 2008, 3, s. 10-15
 • Baszczyński K.: Dynamic strength tests for low elongation lanyards., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 1, s. 39-48
 • Baszczyński K.: The influence of anchor devices on the performance of retractable type fall arresters protecting against falls from a height., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, 3, s. 307-318
 • Baszczyński K.: Bezpieczeństwo pracy na dachach., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 2, s. 2-4
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Corrosion of Retractable Type Fall Arresters, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, volume 15, number 3, s. 265-275
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: Wpływ korozji na bezpieczeństwo użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 41-45
 • Baszczyński K., Jachowicz M.: The Effect of the Use of Full Body Harnesses on Their Protective Properties, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, volume 15, number 4, s. 435-446
 • Baszczyński K.: Locking of retractable type fall arresters - test method and stand., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 2, s. 191-202
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Ochrona przed upadkiem ze słupów żerdziowych - ocena skuteczności systemu ustalającego pozycję., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 18-21
 • Baszczyński K.: Influence of weather conditions on the performance of energy absorbers and guided type fall arresters on a flexible anchorage line during fall arresting., Safety Science, 2004, 42, s. 519-536
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Test method for retractable type fall arresters designed for horizontal use., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 3, s. 313-331
 • Baszczyński K.: Przemysłowe hełmy ochronne a zabezpieczenie głowy przed uderzeniami bocznymi., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 5, s. 10-13
 • Baszczyński K.: Ochrona przed upadkiem z wysokości, (W: Centralny Instytut Ochrony Pracy), Brak, 2001
 • Baszczyński K.: Ochrona przed upadkiem z wysokości., CIOP, Warszawa, 2001
 • Baszczyński K., Korycki R.: Stosowanie i zasady doboru sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11, s. 21-23
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Bezwładne masy kotwiczące, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 21-23
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Wpływ atmosferycznych warunków na działanie urządzeń samozaciskowych z giętkimi prowadnicami., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 6, s. 17-19
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Dynamic Performance of Horizontal Flexible Anchor Lines During Fall Arrest - A Numerical Method of Simulation., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, 4, s. 521-534
 • Baszczyński K., Karlikowski M., Zrobek Z.: Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 12, s. 6-10
 • Baszczyński K., Karlikowski M., Zrobek Z.: Nowe normy PN-EN Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 10, s. 2-5
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Wydłużenia urządzeń samozaciskowych jako źródło zagrożeń., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1998, s. 17-20
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Stalowe poziome liny zaczepowe., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1998, 6, s. 18-21
 • Baszczyński K., Zrobek Z.: Zagrożenia w budownictwie., (W: Centralny Instytut Ochrony Pracy), Brak, Warszawa, 1997
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości - Oferta

 • badania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości według obowiązujących norm PN-EN a w tym: linek bezpieczeństwa, amortyzatorów, urządzeń samohamownych, urządzeń samozaciskowych, szelek bezpieczeństwa, pasów biodrowych, linek opasujących, systemów kotwiczenia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,
 • badania przemysłowych hełmów ochronnych według obowiązującej norm PN-EN 397,
 • badania wytrzymałościowe różnego typu materiałów włókienniczych i metalowych  oraz wyrobów gotowych,
 • doradztwo w zakresie doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych dla specyficznych stanowisk pracy,
 • porady w zakresie metod stosowania, konserwacji i przechowywania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie doboru i stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie stanowisk i metod badań przestrzennych parametrów konstrukcyjnych hełmów dla potrzeb oceny ich właściwości ochronnych oraz projektowania z uwzględnieniem indywidualnych cech użytkowników
Kierownik projektu - dr inż. Marcin Jachowicz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych, wymagań i metod badań systemów kotwiczących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonych do stosowania przez kilku użytkowników.
Kierownik projektu - dr inż. Krzysztof Baszczyński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie w technologii PVD (Phisical Vapour Deposition) nanostrukturalnych powłok zmniejszających wpływ promieniowania cieplnego na środki ochrony głowy i twarzy
Kierownik projektu - dr inż. Marcin Jachowicz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Artykuły
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Droga spadania

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Droga spadania

 

Głównym zadaniem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jest zabezpieczenie ludzi na stanowiskach pracy, na których nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań ochronnych (np. ochron grupowych). Stosowanie indywidualnych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości nie wyklucza niestety całkowicie ryzyka urazu spowodowanego zjawiskami towarzyszącymi powstrzymywaniu spadania. Jednym z najgroźniejszych zjawisk związanych ze stosowaniem takiego sprzętu jest zderzenie z elementami konstrukcyjnymi stanowiska pracy lub podłoża podczas powstrzymywania spadania z wysokości.

Do podstawowych czynników wpływających na ryzyko zderzenia użytkownika sprzętu ochronnego z elementami konstrukcyjnymi stanowiska pracy należą:

 • kształt i wymiary stanowiska pracy,
 • obecność niebezpiecznych elementów poniżej stanowiska pracy,
 • usytuowanie punktu kotwiczenia,
 • rodzaj zastosowanego sprzętu ochronnego a szczególnie podzespołu łącząco-amortyzującego.

 

  Rys.1 Działanie indywidualnego systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Dla potrzeb zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, a co za tym idzie bezpieczeństwa użytkownikowi, konieczna jest prawidłowa ocena całkowitej drogi spadania. Znajomość tej drogi pozwala na ocenę czy na danym stanowisku pracy jest wystarczająca przestrzeń na bezpieczne powstrzymanie spadania z wysokości.

Droga spadania w przypadku indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości składa się (jak to pokazano na rys.1.) z dwóch podstawowych składników:

 • drogi swobodnego spadania,
 • drogi powstrzymywania spadania.

Droga swobodnego spadania jest to dystans jaki przebywa pracownik od chwili utraty kontaktu z podłożem do napięcia się podzespołu łącząco-amortyzującego (łączącego szelki bezpieczeństwa z punktem kotwiczenia na konstrukcji nośnej stanowiska pracy). Dystans ten zależy od: odległości między punktem kotwiczenia a klamrą zaczepową szelek bezpieczeństwa oraz długości i rodzaju podzespołu łącząco-amortyzującego.


Droga powstrzymywania spadania jest to dystans jaki przebywa pracownik od chwili napięcia podzespołu łącząco-amortyzującego do zajęcia najniższej chwilowej pozycji podczas spadania.

Uwaga !

Na końcu powstrzymywania spadania pracownik zajmuje chwilowo najniższą pozycję. Jest ona niższa niż:
- wynikałoby to z początkowej długości podzespołu łącząco-amortyzującego,
- pozycja w stanie stabilnego zawieszenia po powstrzymaniu spadania.


Dystans ten zależy od: wydłużenia podzespołu łącząco-amortyzującego, wydłużenia szelek bezpieczeństwa i przemieszczenia się w nich użytkownika.
W praktyce o wielkości drogi powstrzymywania spadania decyduje głównie wydłużenie podzespołu łącząco-amortyzującego. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku podzespołów łącząco- amortyzujących zawierających elementy włókiennicze np. amortyzatorów włókienniczych oraz urządzeń samozaciskowych z giętkimi prowadnicami wykonanymi z lin włókienniczych. Problem ten jest tym bardziej istotny im w danym sprzęcie zastosowano dłuższy element włókienniczy. Z tego powodu najdłuższej drogi powstrzymywania spadania należy się spodziewać dla urządzeń samozaciskowych stosowanych z dużą czynną długością prowadnicy (odcinkiem prowadnicy pomiędzy punktem kotwiczenia a mechanizmem samozaciskowym - jak to przedstawiono na rys.2a).


Dla potrzeb prawidłowej oceny wysokości obszaru, wolnego od elementów konstrukcyjnych stanowiska pracy, niezbędnego dla bezpiecznego powstrzymywania spadania wygodne jest posłużenie się zależnością:

 

                                                      Rys. 2

Wysokość obszaru wolnego od elementów konstrukcyjnych stanowiska i podłoża = Całkowita droga spadania + 0,5m

Uwaga !

Podstawowym źródłem danych o wielkości drogi powstrzymywania spadania powinny być informacje pochodzące od producenta stosowanego sprzętu ochronnego, np. zawarte w instrukcji użytkowania.


Należy pamiętać, że parametry ochronne sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zależą od warunków atmosferycznych, w których jest on stosowany. Do najważniejszych z tych czynników należą: temperatura, wilgotność i opady atmosferyczne. Czynniki te mogą również wpływać na wielkość drogi powstrzymywania spadania. Zgodnie z rys.3 wzrost temperatury i wilgotności oraz zamoczenie sprzętu na skutek opadów atmosferycznych może doprowadzić do istotnego wzrostu wydłużenia podzespołu łącząco-amortyzującego a co za tym idzie wzrostu całkowitej drogi spadania.

 

Rys. 3 Wpływ warunków atmosferycznych panujących podczas użytkowania na drogę powstrzymywania spadania typowego urządzenia samozaciskowego z giętką prowadnicą wykonaną z liny poliamidowej

Porady praktyczne

 • Punkt kotwiczenia indywidualnego systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien być lokalizowany w pionie nad głową użytkownika co minimalizuje efekt wahadła podczas powstrzymywania spadania i zmniejsza wielkość drogi swobodnego spadania
 • Podzespoły łącząco-amortyzujące powinny być tak dobierane aby minimalizować wielkość drogi swobodnego spadania użytkownika ( najmniejsze drogi swobodnego spadania można osiągnąć stosując amortyzatory włókiennicze połączone z linkami bezpieczeństwa o regulowanej długości, urządzenia samohamowne lub urządzenia samozaciskowe)
 • Zastosowanie konkretnego systemu ochronnego powinno być poprzedzone porównaniem potencjalnej całkowitej drogi spadania z wysokością obszaru wolnego od elementów konstrukcyjnych stanowiska pracy i podłoża
 • Podczas szacowania wielkości drogi spadania należy uwzględniać wpływ warunków panujących na stanowisku pracy