Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

 

Podstawową działalnością Pracowni jest prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z:

 
 • opracowywaniem metod badań i kryteriów oceny sprzętu ochrony układu oddechowego,
 • badaniem zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, tworzących bazę doświadczeń wykorzystywaną podczas opracowywania  nowych ochron i zasad prawidłowego ich doboru oraz bezpiecznego stosowania i przechowywania.
 

Ponadto w Pracowni prowadzone są prace normalizacyjne związane z wdrażaniem norm europejskim do zbioru polskich norm z zakresu sprzętu ochrony układu oddechowego.

 

Kierownik Pracowni
dr inż. Agnieszka Brochocka
tel. (+48 042) 648 02 25,
fax: (+48 042) 678 19 15,
e-mail: agbro@ciop.lodz.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Podgórski D., Majchrzycka K., Dąbrowska A., Gralewicz G., Okrasa M.: Towards a conceptual framework of OSH risk management in smart working environments based on smart PPE, ambient intelligence and the Internet of Things technologies, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, vol. 23, 1, s. 1-20
 • Makowski K., Brochocka A., Irzmańska E.: Ocena komfortu użytkowania wybranych modeli środków ochrony indywidulanej z wykorzystaniem techniki 3D, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 9, s. 14-19
 • Brochocka A.: Opracowanie metody wprowadzania modyfikatorów, w postaci superabsorbentów, do technologii melt-blown, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 12, s. 21-25
 • Brochocka A., Makowski K.: Półmaski filtrujące do ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi nanocząstki, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 1, s. 1000-1005
 • Brochocka A., Mian I., Majchrzycka K., Sielski J., Tyczkowski J.: Plasma modified polycarbonate nonwovens as filtering material for liquid aerosols, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2014, 22, 1(103), s. 80-84
 • Irzmańska E., Brochocka A.: Influence of the physical and chemical properties of composite insoles on the microclimate in protective footwear, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2014, 5(107), s. 89-95
 • Majchrzycka K.: Kierunki doskonalenia włóknin stosowanych do ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami biologicznymi, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 11, s. 33-37
 • Majchrzycka K.: Evaluation of a new bioactive nonwoven fabric for respiratory protection, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2014, 1(130), s. 81-88
 • Okrasa M.: Filtracyjne włókniny kompozytowe do ochrony układu oddechowego, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 10, s. 37-40
 • Pietrowski P.: Możliwości zastosowania nanorurek węglowych w technikach sensorowych, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 9, s. 1000-1003
 • Pietrowski P., Bociek K.: Wpływ nowelizacji norm na doskonalenie sprzętu ochrony układu oddechowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 10-13
 • Brochocka A., Majchrzycka K., Makowski K.: Modified melt-blown nonwovens for respiratory protective devices against nanoparticles, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 4(100), s. 106-111
 • Brochocka A., Makowski K., Majchrzycka K., Grzybowski P : Efficiency of Filtering Materials Used in Respiratory Protective Devices Against Nanoparticles, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 2, s. 285-295
 • Brochocka A., Mian I., Majchrzycka K., Sielski J., Tyczkowski J.: Plasma modified polycarbonate nonwovens as filtering material for liquid aerosols, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 22, 1(103), s. 80-84
 • Majchrzycka K.: Modyfikacja polimerowych włóknin filtracyjnych w środowisku plazmy niskotemperaturowej jako metoda poprawy skuteczności usuwania aerozoli, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 9, s. 1750-1754
 • Majchrzycka K., Brochocka A., Łuczak A., Łężak K. : Ergonomics Assessment of Composite Ballistic Inserts for Bullet- and Fragment-Proof Vests , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 3, s. 387-396
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P. : Methods of Estimating the Effect of Integral Motorcycle Helmets on Physiological and Psychological Performance, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 329-342
 • Brochocka A., Makowski K., Majchrzycka K.: Penetration of different nanoparticles through mel-blown filter media used for respiratory protective devices, TEXTILE RESEARCH JOURNAL, 2012, Vol.82, issue18, Nov, s. 1906-1919
 • Irzmańska E., Brochocka A., Majchrzycka K.: Textile composite materials with bioactive melt-blown nonwovens for protective footwear, FIBRES and TEXTILES in Eastern Europe, 2012, 20, 6A(95), s. 119-125
 • Krucińska I., Strzembosz W., Majchrzycka K., Brochocka A., Sulak K.: Biodegradable particle filtering half masks for respiratory protection, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2012, 6B (96), s. 77-83
 • Majchrzycka K., Gutarowska B., Brochocka A., Brycki B. : New filtering antimicrobial nonwovens with various carriers for biocides as respiratory protective materials against bioaerosol, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 375-385
 • Makowski K. : Wskaźnik ochrony i dopasowania sprzętu ochrony układu oddechowego - wyniki w laboratorium a rzeczywistość , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 20-23
 • Pietrowski P.: Techniki modyfikacji chemicznej struktury powierzchni adsorbentów węglowych, Przemysł Chemiczny, 2012, 4
 • Pietrowski P., Mian I., Tyczkowski J.: Activated Carbons Modified by Ar and CO2 Plasmas - Acetone and Cyclohexane Adsorption, Materials Science (Megadzotyra), 2012
 • Brochocka A., Pietrowski P. : Wpływ nanoszenia katalizatorów na materiały węglowe - bezpieczne użytkowanie pochłaniaczy par substancji organicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 27-29
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P: Ocena komfortu i obciążenia cieplnego człowieka z zastosowaniem wirtualnych manekinów termicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 8-11
 • Majchrzycka K., Gutarowska B., Brochocka A.: Aspects of Tests and Assessment of Filtering Materials Used for Respiratory Protection Against Bioaerosols. Part I: Type of Active Substance, Contact Time, Microorganism Species, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 2, s. 263–273
 • Majchrzycka K., Gutarowska B., Brochocka A. : Aspects of Tests and Assessment of Filtering Materials Used for Respiratory Protection Against Bioaerosols. Part II: Sweat in the Environment, Microorganisms in the Form of a Bioaerosol, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 2, s. 275–280
 • Brochocka A., Majchrzycka K.: Technology for the Production of Bioactive Melt-blown Filtration Materials Applied to Respiratory Protective Devices, FIBRES and TEXTILES in Eastern Europe, 2009, Vol. 17, No 5(76), s. 92-98.
 • Krzemińska S., Hrynyk R., Pietrowski P. : Możliwości zastosowania nanomateriałów w środkach ochrony indywidualnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 7-9
 • Sudoł-Szopińska I., Bogdan A., Łuczak A., Pietrowski P. : Wpływ mikroklimatu pod kaskiem integralnym na sprawność psychofizyczną motocyklisty - badania pilotażowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441) , s. 14-16
 • Majchrzycka K., Brochocka A. : Ochrona układu oddechowego przed bioaerozolami , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 4-7
 • Makowski K. : Wzorce do badania penetracji materiałów filtracyjnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 12-14
 • Makowski K., Skubacz K.: Badania materiałów filtracyjnych stosowanych do ochrony układu oddechowego przed aerozolami promieniotwórczymi zawierającymi radon i produkty jego rozpadu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 1, s. 15-18
 • Makowski K.: Deposition and Resuspension of Selected Aerosols Particles on Electrically Charged Filter Materials for Respiratory Protective Devices,, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, Vol. 11 No. 4, s. 363-376
 • Makowski K., Biernacki A., Bociek K., Dąbkiewicz J., Piętka M.: TLEN - Poradnik multimedialny, (Pod red.: Krzysztofa Makowskiego), CIOP-PIB, Warszawa, 2005
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Oferta

 • Dokonywanie doboru kompletnego sprzętu ochrony układu oddechowego do zagrożeń występujących w miejscu pracy.
 • Prowadzenie ekspertyz i konsultacji z zakresu stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego.
 • Przeprowadzanie badań laboratoryjnych i użytkowych sprzętu ochrony układu oddechowego.

Zestawienie możliwości prowadzenia badań laboratoryjnych sprzętu ochrony układu oddechowego w Pracowni.  

Sprzęt ochrony układu oddechowego Badania wykonywane zgodnie z normami PN-EN Zakres badań
filtry badania wg
PN-EN 143
badania pełne
półmaski filtrujące badania wg
PN-EN 149
badania pełne
półmaski filtrująco-pochłaniające badania wg
PN-EN 405
za wyjątkiem pojemności sorpcyjnej i czasu przebicia
maski badania wg
PN-EN 136
badania pełne
półmaski i ćwierćmaski badania wg
PN-EN 140
badania pełne
pochłaniacze i filtropochłaniacze badania wg
PN-EN 141
za wyjątkiem pojemności sorpcyjnej i czasu przebicia
aparaty wężowe badania wg
PN-EN 138
PN-EN 139
PN-EN 269
PN-EN 270
PN-EN 271
za wyjątkiem badań eksploatacyjnych w warunkach zróżnicowanej temperatury, funkcjonowania przy zanurzeniu w wodzie oraz odporności na ścieranie
aparaty powietrzne butlowe badania wg
PN-EN 137
za wyjątkiem badań eksploatacyjnych w warunkach zróżnicowanej temperatury
ucieczkowy sprzęt oczyszczający badania wg
PN-EN 403
i PN-EN 404
za wyjątkiem badań czasu przebicia i pojemności sorpcyjnej
ucieczkowy sprzęt izolujący badania wg
PN-EN 402
za wyjątkiem badań eksploatacyjnych w warunkach zróżnicowanej temperatury
oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza badania wg
PN-EN 147
badania pełne
oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza badania wg
PN-EN 146
badania pełne
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Agnieszka Brochocka (42) 648 02 25 agbro[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr Katarzyna Bociek - kaboc[at]ciop.lodz.pl
   mgr Paweł Ćwietkowski - pacwi[at]ciop.pl
   Renata Głodek - reglo[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Krzysztof Makowski - krmak[at]ciop.lodz.pl
   dr Małgorzata Okrasa - maokr[at]ciop.lodz.pl
   inż. Wiktor Orlikowski - wiorl[at]ciop.lodz.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Dostosowanie metody badania penetracji aerozoli ciekłych w filtrującym sprzęcie ochrony układu oddechowego z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych
Kierownik projektu - dr inż. Agnieszka Brochocka
Wykonawcy -
zobacz więcej
Metoda badania penetracji filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli stałych z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych
Kierownik projektu - mgr Krzysztof Makowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Analiza i optymalizacja procesu aktywacji elektrostatycznej nowoczesnych filtracyjnych kompozytów polimerowych stosowanych w sprzęcie ochrony układu oddechowego
Kierownik projektu - dr Małgorzata Okrasa
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj