Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - O Pracowni

Profil działalności pracowni:


 • charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka wynikającego z wykonywania wysiłku fizycznego, w warunkach mikroklimatu gorącego i zimnego oraz w odzieży ochronnej,
 • ocena mechanizmów termoregulacji w odpowiedzi na gorące i zimne czynniki środowiska pracy,
 • fizjologiczne kryteria bezpieczeństwa osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze,
 • zastosowanie chronofizjologii w ochronie zdrowia pracownika i w organizacji procesów pracy,
 • zasady oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Kierownik Pracowni
dr hab. n. med. Joanna Bugajska
tel. 623 32 77, fax: 623 36 93
e-mail: jobug@ciop.pl

 

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Łastowiecka-Moras E.: How posture influences venous blood flow in the lower limbs: results of a study using photoplethysmography, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017, vol. 23, 2, s. 147-151
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J.: Diabetyk w pracy – realne zagrożenia i mity związane z pracą osób chorych na cukrzycę, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 2(545), s. 12-15
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Hildt-Ciupińska K.: Pracodawcy a pracownicy – dwa punkty widzenia na telepracę, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 1(544), s. 9-11
 • Hildt-Ciupińska K.: Temat równowagi pracy i życia pracowników widziany oczami pracodawców , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 6, s. 8-11
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J., Jurczak I.: Changes in the peripheral blood flow in legs in response to the cold: own studies using plethysmography, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 4, s. 501-507
 • Łastowiecka-Moras E., Kozyra-Pydyś E.: Changes in the central and peripheral circulatory system in response to the cold: own studies using impedance plethysmography and Doppler ultrasound, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 4, s. 494-500
 • Malińska M., Bugajska J.: Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników zatrudnionych w budownictwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 8, s. 8-11
 • Zużewicz M.A., Zużywiecz K.: Chronobiologiczne aspekty ryzyka zdrowotnego u pracowników zmianowych nocnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 4, s. 12-17
 • Łastowiecka-Moras E.: Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych – schorzenie związane z rodzajem wykonywanej pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 6(525), s. 16-19
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J.: Aktywność zawodowa osób 50+ w Polsce w aspekcie stanu ich zdrowia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 9, s. s. 23-27
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J.,Grabowski A.: Heart rate variability (HRV) during virtual reality immersion, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 1, s. 47-54
 • Bugajska J., Sagan A.: Chronic Musculoskeletal Disorders as Risk Factors for Reduced Work Ability in Younger and Ageing Workers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 607-615
 • Bugajska J., Zawieska W.M.: Jak skutecznie przeprowadzić dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 8-11
 • Hildt-Ciupińska K.: Work-life balance a wiek pracowników , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 10(520), s. 14-17
 • Łastowiecka-Moras E.: Praca w środowisku zimnym jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 4-7
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J., Młynarczyk B.: Occupational Exposure to Natural UV Radiation and Premature Skin Ageing, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 639-645
 • Malińska M.: Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą – promocja aktywności fizycznej w miejscu pracy (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 3(510), s. 25-29
 • Malińska M., Smirnow M.: Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą – przykłady ćwiczeń fizycznych (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(511), s. 7-11
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J., Grabowski A.: Subiektywne odczucia wskazujące na występowanie choroby symulatorowej I zmęczenie po ekspozycji na rzeczywistość wirtualną, Medycyna Pracy, 2014, 65(3), s. 361-371
 • Pawłowska-Cyprysiak K.: Młode matki na rynku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 10-14
 • Zużewicz K., Wolska A.: Wpływ charakterystyki widmowej światła sztucznego, na aktywność dobową i poziom senności pracowników zmianowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 18-22
 • Bugajska J., Żołnierczyk-Zreda D., Jędryka-Góral A., Gasik R., Hildt-Ciupińska K., Malińska M., Bedyńska S.: Psychological factors at work and musculoskeletal disorders: a one year prospective study, Rheumatology International. Clinical and Experimental Investigations, 2013
 • Hildt-Ciupińska K., Bugajska J.: Evaluation of activities and needs of older workers in the context of maintaining their employment, Medycyna Pracy, 2013, 64(3) , s. 297-306
 • Malińska M.: Prezenteizm – zjawisko nieefektywnej obecności w pracy, Medycyna Pracy, 2013, 64(3), s. 439-447
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M. : Working Life of Women With Disabilities—A Review , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 3, s. 409-414
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M., Żołnierczyk-Zreda D.: Uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo, Medycyna Pracy, 2013, 64(2), s. 227-237
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M., Żołnierczyk-Zreda D. : Self-Perceived Quality of Life of People With Physical Disabilities and Labour Force Participation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 2, s. 185-194
 • Zużewicz K., D.Roman-Liu, Konarska M., Bartuzi P., Matusiak K., Korczak D., Lozia Z., Guzek M.: Heart rate variability (HRV) and muscular system activity (EMG) in cases of crash threat during simulated driving of a passenger car , International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2013, 25(5)
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P. : Methods of Estimating the Effect of Integral Motorcycle Helmets on Physiological and Psychological Performance, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 329-342
 • Bugajska J., Hildt-Ciupińska K.: Ocena działań ukierunkowanych na utrzymanie zatrudnienia przez starszych pracowników w Polsce, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 453-462
 • Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Łastowiecka-Moras E., Malińska M. : Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 3 (486) , s. 12-15
 • Malińska M., Bugajska J., Kamińska J., Jędryka-Góral A. : Analysis of conditions and organization of work of notebook computer users, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 443-449
 • Malińska M., Namysł A., Hildt-Ciupińska K. : Promocja zdrowia w miejscu pracy - dobre praktyki (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 18-21
 • Namysł A., Kazenas A., Bugajska J. : Promocja zdrowia w miejscu pracy - inwestycja w zdrowie pracownika i w kapitał firmy (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 8-11
 • Pawłowska-Cyprysiak K. : Podwójna dyskryminacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 12 (495) , s. 16-19
 • Piesiewicz A., Kędzierska U., Podobas E., Adamska I., Zużewicz K., Majewski P.M. : Season dependent Postembryonic Maturation of the Diurnal Rhythm of Melatonin Biosynthesis in the Chicken Pineal Gland, Chronobiology International, 2012, 29, 9, s. 1227-1238
 • Bugajska J., Jędryka-Góral A., Widerszal-Bazyl M., Orłowska-Baranowska E., Sagan A., Michalak J.M., Zużewicz K., Konarska M.: Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 1, s. 25–32
 • Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Bortkiewicz A., Gadzicka E., Marszałek A., Lewandowski Z., Konarska M. : Physical Capacity of Occupationally Active Population and Capability to Perform Physical Work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 129–138
 • Bugajska J., Żołnierczyk-Zreda D., Hildt-Ciupińska K. : Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w kontekście psychospołecznych aspektów pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 12-15
 • Hildt-Ciupińska K., Bugajska J. : Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia pracowników , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 10-13
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J. : Naturalne promieniowanie UV a przedwczesne starzenie się skóry człowieka , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 8-10
 • Namysł A., Pawłowska-Cyprysiak K., Malińska M., Bugajska J. : Młody pracownik - bezpieczny start pod skrzydłami pracodawcy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 22-25
 • Pawłowska-Cyprysiak K. : Uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 6-8
 • Zużewicz K., Saulewicz A., Konarska M., Kaczorowski Z. : Heart Rate Variability and Motion Sickness During Forklift Simulator Driving, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 4, s. 403-410
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P: Ocena komfortu i obciążenia cieplnego człowieka z zastosowaniem wirtualnych manekinów termicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 8-11
 • Konarska M. : Ergonomia to wygoda i zdrowie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 26-31
 • Malińska M., Bugajska J. : The Influence of Occupational and Non-Occupational Factors on the Prevalence of Musculoskeletal Complaints in Users of Portable Computers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 3, s. 337–343
 • Pawłowska K. : Motywacja osób niepełnosprawnych do podjęcia i utrzymywania pracy zawodowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 24-27
 • Zużewicz K., Konarska M., Łuczak A. : Problematyka wypadkowości wśród kierowców flotowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 4-8
 • Zużewicz K., Konarska M., Łuczak A. : Injured Professional Drivers in Poland - An Analysis of the Causes and Effects in Relation to the Time of the Road Accident , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 81-91
 • Bugajska J., Jędryka Góral A., Głuszko M., Żołnierczyk-Zreda D., Sagan A., Rell-Bakaralska M., Pazdur J., Seidler H., Rial M., and PGR-SES-AIMs: Psychological stress in rheumatoid arthritis patients: a comparative Polish- German study Autoimmunity Review, Brak, 2009
 • Bugajska J., Michalak J.M., Jędryka-Góral A., Sagan A., Konarska M. : Coronary Heart Disease Risk Factors and Cardiovascular Risk in Physical Workers and Managers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 1, s. 35-43
 • Pawłowska K. : Odczuwanie poziomu jakości życia przez osoby niepełnosprawne - przegląd wybranych badań , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 14-17
 • Żołnierczyk-Zreda D., Wrześniewski K., Bugajska J., Jędryka-Góral A.: Polska wersja kwestionariusza do badania jakości życia związanej ze zdrowiem. Podręcznik do kwestionariusza, CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Bogdan A., Chludzińska M. : Wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej w budynkach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 2-5
 • Bugajska J, Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P, Pasierski T, Szulczyk GA, Ząbek J: Perceived work-related stress and early atheriosclerotic changes in healthy employees, Int Arch Occup Environ Health, 2008, 81(8), s. 1037-43
 • Łastowiecka-Moras E., Bugajska J. : Promieniowanie nadfioletowe - zasady zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 21-23
 • Mieszkowska M., Bugajska J., Wolska A. : Praca z komputerem przenośnym - laptopy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 8-10
 • Mieszkowska M., Michota-Katulska E. : Suplementy diety - korzyści i działania niepożądane , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441) , s. 28-30
 • Zużewicz K., Konarska M. : Kofeina - sposób na poprawę sprawności działania i zapobieganie senności , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 5 (440) , s. 10-14
 • Bugajska J., Zużewicz K., Szmauz-Dybko M., Konarska M. : Cardiovascular Stress, Energy Expenditure and Subjective Perceived Ratings of Fire Fighters During Typical Fire Suppression and Rescue Tasks, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13, 3, s. 323-331
 • Konarska M. : Ergonomia w dyrektywach i normach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 1 (424) , s. 6-9
 • Koradecka D., Bugajska J., Pawłowska Z. : Merytoryczne przesłanki do projektu ustawy o emeryturach pomostowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 2-6
 • Krzyśków B., Konarska M. : Telepraca - nowe problemy prawne do rozwiązania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6 (429) , s. 4-6
 • Łuczak A., Kurkus-Rozowska, B., Kamińska, J.: Poradnik dla asystenta zawodowego spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Najmiec A., Kurkus-Rozowska B. : Telepraca - lepiej w domu, czy w biurze? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 6-9
 • Serafin R., Łuczak A., Kurkus-Rozowska B., Konarska M., Bugajska J.: Poradnik dla wolontariusza spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Zużewicz K., Łuczak A., Konarska, M.: Kierowcy zawodowi poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2002 - 2004 - wybrane aspekty, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5, s. 24-26
 • Zużewicz K., Łuczak A., Najmiec A.: Bezpieczeństwo na drogach - edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8, s. 39-41
 • Bugajska J, Sudoł-Szopińska I, Widerszal-Bazyl M.: Physiological and psychosocial aspects of occupational activity of elderly workers, New Medicine, 2006, 4, s. 107-111
 • Jedryka-Góral A.; Bugajska J.; Lastowiecka E.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Michalak J. M.; Kochmanski M.: Work ability in ageing workers suffering from chronic diseases, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2006, 12(1), s. 17-30
 • Jedryka-Góral A; Pasierski T; Zabek J; Widerszal-Bazyl M; Radkiewicz P; Szulczyk G A; Wojciechowska B; Bugajska J.: Risk factors for arteriosclerosis in healthy employees-a multidisciplinary approach, European Journal of International Medicine, 2006, 17 (4), s. 247-53
 • Lastowiecka E.; Bugajska J.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Jedryka-Góral A.: Occupational work and quality of life in osteoarthritis patients, Rheumatology international, 2006, 27(2), s. 131-9
 • Łuczak A.; Zużewicz K.: Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 4, s. 20-23
 • Jędryka-Góral A., Bugajska J., Łastowiecka E, Michalak J.M., Kochmański M., Najmiec A.: Work activity and ability in ageing patients suffering from chronic cardiovascular diseases. Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers, ICS, 2005, 1280 C, s. 190-195
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11 (1), s. 65-76
 • Bugajska J.: Obciążenie fizyczne dynamiczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Bugajska J. , Gedliczka A., Konarska M., Liu D., Najmiec A. , Milczarek M., Słowikowski J.: Ergonomia. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 3), Brak, Warszawa, 2001
 • Cieślak R., Łuszczyńska-Cieślak A.: Zarządzanie stresem w pracy, Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 2001, 4
 • Kurkus-Rozowska B.: Ocena postępów w rehabilitacji medycznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo na podstawie badań ich możliwości psychofizycznych, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kwarecki K., Zużewicz K. : Zagrożenia biologiczne. Smaczne, ale czy zawsze bezpieczne?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 28-29
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Rytm życia - rytm przyrody, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Zagrożenia środowiskowe. Geny wrażliwości środowiskowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 6
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Żywienie - element zdrowego stylu życia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 5
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Bezpieczeństwo pracy pilota, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 10
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Zakrzepowe zapalenie żył - naglący problem medycyny transportu?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 12
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Najczęstsze kłopoty zdrowotne pracownika zmianowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9
 • Tokarski T., Myrcha K., Kamińska J., Konarska M., Kurkus-Rozowska B., Łuczak A., Serafin R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Wolska A., Bugajska J., Najmiec A.: A Checklist as a Method for Assessing Conditions of Work with Computers - Implementation of Directive 270/90/EEC in Poland, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human - Computer Interaction - HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Zużewicz K. Kwarecki K.: Praca zmianowa i nocna - elementy profilaktyki chronobiologicznej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Zużewicz K. Kwarecki K., Waterhouse J.: Skutki fizjologiczne pracy zmianowej i nocnej, CIOP, Warszawa, 2001
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Oferta

Badania

Laboratorium Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy działa na zasadzie zgodności z wymaganiami normy europejskiej EN 45001 oraz ISO/IEC Przewodnik Nr. 25, a także posiada akredytację PCBC. Pracownia posiada 5 procedur badawczych zgodnie, z którymi wykonywane są badania:

 • Wydatku energetycznego, na podstawie pomiaru wentylacji płuc,
 • Ogólnej wydolności człowieka i maksymalnego pochłaniania tlenu,
 • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej przeznaczonej do mikroklimatu gorącego,
 • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej przeznaczonej do mikroklimatu zimnego,
 • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej wykonanej z materiałów powlekanych.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. nadzw. CIOP-PIB 22 623-32-77 jobug[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Katarzyna Hildt-Ciupińska - kahil[at]ciop.pl
   dr n. med. Elżbieta Łastowiecka - Moras - ellas[at]ciop.pl
   techn. Małgorzata Łopuszyńska - mallo[at]ciop.pl
   techn. Anna Malinowska-Krokosz - ankro[at]ciop.pl
   mgr Marzena Malińska - mamal[at]ciop.pl
   mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak - kapaw[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Uwarunkowania reintegracji zawodowej po nabyciu niepełnosprawności ruchowej
Kierownik projektu - mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek
Kierownik projektu - mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena wpływu zawodowych i pozazawodowych czynników na zdolność do pracy osób z chorobami przewlekłymi
Kierownik projektu - dr hab. med. Joanna Bugajska, prof. nadzw. CIOP-PIB
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj