Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy - opracowania ogólne
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - OGÓLNIE


Bezpieczeństwo i higiena pracy - Artykuły


Zasady kształtowania warunków pracy według konwencji MOP i dyrektyw WE. Cz. 1.
"Rynek Chemiczny" nr 9/2001

Prof. dr hab. med. DANUTA KORADECKA


Zasady kształtowania warunków pracy według konwencji MOP i dyrektyw WE. Cz. 2.
"Rynek Chemiczny" nr 10/2001

Prof. dr hab. med. DANUTA KORADECKA


Occupational safety and health in Poland
"Journal of Safety Research" 2/2001, vol. 32

Prof. dr hab. med. DANUTA KORADECKA
dr inż. HELENA DRYZEK

 
 
Wydawnictwa CIOP-PIB

Instytut oferuje liczne książki - monografie, podręczniki, serie wydawnicze dużych publikacji tematycznych oraz inne opracowania z dziedzin związanych z problematyką bhp, a ponadto broszury, poradniki i listy kontrolne

więcej