Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania - Projekty
Streszczenie

Utrzymanie i rozwój systemu obligatoryjnej i dobrowolnej certyfikacji kompetencji personelu wpływającego na kształtowanie warunków pracy w Polsce.

Kierownik projektu: dr Witold Gacek

Streszczenie projektu:

Oceniono system zapewnienia jakości usług Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu jako jednostki certyfikującej personel przez przeprowadzenie audytów wewnetrznych, a także audytów kontrolnych w nadzorze utrzymujących, przedłużających i rozszerzających akredytację dokonaną przez jednostkę akredytującą - Polskie Centrum Akredytacji. Dokonano aktualizacji i udoskonalono dokumentację systemową zapewnienia jakości usług Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu jako jednostki certyfikującej kompetencje osób i jednostek edukacyjnych. Aby zapewnić Ośrodkowi rozszerzenie zakresu akredytacji opracowano kryteria techniczne oceny kompetencji: konsultantów w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; konsultantów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnicj przedsiębiorstwach; specjalistów ds. pomiarów warunków pracy w zakresie pobierania próbek powietrza oraz oznaczania pyłu całkowitego i/lub pyłu respirabilnego metodą filtracyjno-wagową; specjalistów w dziedzinie ergonomii.

Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004